จ๊อบคนไทย ดอทคอม
หางาน || หาคน || หางานราชการ   หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ลงประกาศฟรี ติดต่อเรา
TEST1MARCH2020 jobkonthai
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
คนหางาน Login with Facebook
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] อายุ 28 ปี
 ส่วนสูง :   172 Cm. น้ำหนัก 56 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  งานเขียน/บรรณาธิการ/แปลภาษา
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  กองบรรณาธิการเว็ปไซต์/ข่าว/สำนักพิมพ์, งานสื่อ
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  ไม่ระบุ บาท
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2554
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต
 สาขาวิชา :  วิชาเอก ปรัชญา วิชาโท ทัศนศิลป์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.23
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :  
 ชื่อสถานศึกษา :  
 วุฒิการศึกษา :  
 สาขาวิชา :  
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงาน :  0 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กันยายน 2560 ถึง ธันวาคม 2560
 บริษัท :  บริษัท เมืองโบราณ จำกัด (พัทยา)
 ที่อยู่บริษัท :  ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่วิชาการ
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับปรัชญาและศาสนา รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 บริษัท :  
 ที่อยู่บริษัท :  
 ตำแหน่ง :  
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 สถาบัน :   สภาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตร :   ประกาศนียบัตร Strategic Reading (30 ชั่วโมง)
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   ถึง
 สถาบัน :  สภาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 หลักสูตร :  ประกาศนียบัตร Essay Writing (30 ชั่วโมง)
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดี อ่าน ดี เขียน ดี
 ภาษาอังกฤษ :  พูด ดี อ่าน ดี เขียน พอใช้
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word      
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย   คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ   คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :        
 ใบอนุญาตขับขี่ :        
 ยานพาหนะส่วนตัว :        
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  ▶ คิดวิเคราะห์ รอคอย ตั้งคำถาม ▶ วาดภาพ และจิตรกรรมขั้นพื้นฐาน ▶ ประยุกต์ความเข้าใจศิลปะมาใช้ในชีวิตประจำวัน ▶ ความรู้ทางศิลปศาสตร์อื่นๆ เช่น ภาษาอังกฤษระดับ upper intermediate (สอบผ่านเกณฑ์เข้าเรียนปริญญาโทของมหาวิทยาลัยในประเทศได้) ประวัติศาสตร์/อารยธรรมระดับพื้นฐาน และอ่านวรรณกรรมเป็นประจำ ▶ ความรู้เบื้องต้นทางทัศนศิลป์อย่างมีหลักวิชา อาทิ รู้จักศิลปกรรมสำคัญในประวัติศาสตร์ศิลป์ รู้จักเทคนิคการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน เป็นต้น
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  กิจกรรมระหว่างเรียน (คัดสรร) ผู้ช่วยวิทยากร ‘โครงการพัฒนาทักษะด้านศิลปะภาพวาดของคนพิการ’ ใน ‘โครงการกระบวนการนำศิลปะพัฒนาศักยภาพของคนพิการเพื่อการสื่อสารสาธารณะ’ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ. นครปฐม ▶ ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้อาจารย์ ศิลปินรับเชิญ และผู้เข้ารับการอบรม ▶ เรียนรู้เทคนิคการสร้างสรรค์ใหม่ๆ และแนวทางการถ่ายทอดที่วิทยากรแต่ละท่านใช้ ▶ ฝึกความอดทนในการให้บริการ และรับทราบถึงข้อจำกัดในการเรียนรู้ของคนพิการ ผู้ร่วมจัดงานและจิตรกร นิทรรศการศิลปะ ‘ฤดูกาล’ ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ. นครปฐม ▶ รับผิดชอบงานฝ่ายอาคารสถานที่ อาทิ ติดป้ายประชาสัมพันธ์งาน ติดตั้ง/จัดเก็บชิ้นงาน ฯลฯ รวมถึงช่วยงานจิปาถะอื่นๆ ตามที่มีโอกาส เช่น ช่วยทำกระทงจำหน่ายเพื่อหาทุนจัดงาน เป็นต้น ▶ มีประสบการณ์การทำงานอย่างเป็นระบบร่วมกับผู้อื่น เช่น วางแผนกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน มีการแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบ โดยจัดการประชุมรายงานความคืบหน้าเป็นระยะ รวมถึงประเมินผลหลังจากจัดนิทรรศการ ▶ สัมผัสกับกระบวนการทางศิลปะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง กล่าวคือ นำเสนอหัวข้อต่ออาจารย์ ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ลงมือสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาระหว่างปฏิบัติงาน ร่วมแสดงผลงานจิตรกรรม และรับผลสะท้อนจากผู้ชม ▶ พัฒนาฝีมือ และเพิ่มพูนความรู้เรื่องศิลปะจากวิถีชีวิตที่การวาดรูปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประจำวัน รวมถึงฝึกวินัยในตนเอง รู้จักการแบ่งเวลา เนื่องจากต้องรับผิดชอบงานส่วนรวมอื่นๆ เช่น การจัดงานนิทรรศการ ควบไปกับเรียนวิชาการอื่นๆ ด้วย อาสาสมัคร (แทนการฝึกงาน) มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (กลุ่มมะขามป้อม) อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ ▶ ฝ่ายสนับสนุนคณะละคร และทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชนทั้งละแวกมูลนิธิและภายในจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เขียนรายงาน ถ่ายภาพกิจกรรม เข้าร่วมการประชุมสัมมนาต่างๆ จัดการเลือกตั้งผู้นำให้กลุ่มชาติพันธุ์ จัดระบบหนังสือในห้องสมุดฯลฯ ▶ มีประสบการณ์การทำงานในองค์กรที่มีการแบ่งหน้าที่ มีลำดับขั้นการบังคับบัญชา และเห็นภาพสังคมของผู้ใหญ่ ซึ่งสัมพันธ์กันในรูปแบบของผู้ร่วมงาน ได้เรียนรู้การอยู่ท่ามกลางความขัดแย้ง แต่ไม่เลือกข้าง และไม่สร้างปัญหาเพิ่ม โดยให้ความสำคัญกับสิ่งที่ต้องรับผิดชอบภายใต้แรงกดดัน ▶ รู้จักปรับตัวเมื่อต้องสัมผัสกับวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งด้านอาหาร ภาษา วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นเคยจากคนภาคเหนือ ชาวต่างชาติที่มาทำกิจกรรมกับมูลนิธิ และกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ไปเกี่ยวข้อง ▶ ตระหนักถึงปัญหาและความเหลื่อมล้ำทางสังคม เช่น เรื่องยาเสพติด ความรุนแรงในวัยรุ่น การขาดสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน (เช่น ไฟฟ้า ประปา) ในชีวิต ความลำบากในหน้าแล้ง และไม่มีโอกาสอื่นๆ ของคนไร้สัญชาติ สมาชิกกลุ่ม ‘คนร้อนตัว’ ชนะเลิศ ‘โครงการแนวคิดและแบบแผนเพื่อสังคม Red Bull U Spirit บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัด’ ▶ ออกค่าย ลงแรงทำแนวกันไฟป่าร่วมกับคนในพื้นที่ และนำศิลปะสู่ชุมชนบางกะม่า จ. ราชบุรี ▶ สัมผัสถึงวิถีชีวิตที่ต้องแก้ปัญหาเร่งด่วนจากธรรมชาติ ด้วยการร่วมแรงร่วมใจของคนท้องถิ่น ▶ ร่วมจัดนิทรรศการ รณรงค์ให้เยาวชนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และช่วยกันรักษาธรรมชาติ ณ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ. นครปฐม ฝ่ายศิลป์ กิจกรรมต่างๆ ในคณะ เช่น งานเสวนาวิชาการของนักศึกษา ละครเวที ฯลฯ ▶ ทำหน้าที่วาดป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ และภาพอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ▶ ได้ประยุกต์ความรู้ และทักษะทางศิลปะมาใช้สื่อสาร ▶ มีประสบการณ์ในการวาดภาพขนาดใหญ่ที่ต้องช่วยกันหลายคน และทำงานภายในระยะเวลาอันจำกัด ทีมงานกิจกรรม โครงการสานสัมพันธ์สุภาพบุรุษอักษรฯ ตั้งแต่ปี 2 จนจบการศึกษา ▶ ทำหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ รายงานความคืบหน้าแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ และเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินกิจกรรม เช่น แนะนำสถานที่สำคัญของมหาวิทยาลัย สันทนาการรุ่นน้อง ฯลฯ ▶ ฝึกการสื่อสารในรูปแบบที่แตกต่างกันไปจากการติดต่อกับคนหลายฝ่ายทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ รุ่นพี่รุ่นน้อง และเรียนรู้ความเป็นมนุษย์จากการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 19 ม.ค. 2561 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
จ๊อบคนไทย ดอทคอม